Toolkit

Toolkit

In de zorg gebeurt al veel om ‘samen beslissen’ in de praktijk te brengen. Met deze campagne bundelen we verschillende initiatieven. Om kennis te delen, maar ook om naar buiten toe één gezicht te tonen. Met een herkenbare uitstraling en een duidelijke boodschap: wij vinden ‘samen beslissen’ belangrijk.