Over de campagne

Over de campagne

Als zorgprofessional ken je het belang van ‘samen beslissen’. Behandelingen slaan beter aan, patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste zorg te komen, hebben (huis)arts en patiënt elkaar nodig. Patiënten vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Dokters bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Om zo te komen tot de oplossing die het beste bij iemand past. Behandelingen worden hierdoor efficiënter.

Voor patiënten biedt deze site handvatten om zich voor te bereiden op een goed gesprek met de dokter. Zo wijzen we op  de kracht van ‘3 goede vragen’ en noemen we websites met betrouwbare medische informatie. De campagne ‘Help de dokter met een goed gesprek’ roept patiënten op meer te vertellen in de spreekkamer.

Voor professionals biedt de website materialen en instrumenten om samen beslissen makkelijker te maken. Campagne en website vormen de verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven. Initiatieven die elk vanuit een verschillende insteek toewerken naar één belangrijk doel: betere zorg voor patiënten.

 

‘Help de dokter met een goed gesprek’ is een initiatief van InEen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Patiëntenfederatie Nederland en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). De boodschap versterkt de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( 2016)  van de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten (FMS), in samenwerking de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).