Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Begineengoedgesprek.nl is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en verschillende partners.  Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) alsmede het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden door Patiëntenfederatie Nederland en haar partners. De op deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of (gratis) downloaden.


Waarschuwing

Onze adviezen zijn bedoeld om betere zorg mogelijk te maken. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt in de zorg. Patiëntenfederatie Nederland en haar partners zijn ook niet verantwoordelijk voor acties van derden die zij onder de noemer van de campagne voeren.

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.


Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van het onderstaande. Patiëntenfederatie Nederland en haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens, of
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.